Nadzorni odbor

O nama

Đuro Njavro

Predsjednik nadzornog odbora

Dr.sc. Đuro Njavro je predsjednik nadzornog odbora društva Platinum Invest d.o.o., društva za upravljanje investicijskim fondovima, odlukom članova društva od 20.03.2018. godine. Magistrirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje jedno vrijeme i predaje te istovremeno obavlja društvene i političke funkcije kao savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarska pitanja, a potom i dužnost ravnatelja Ekonomskog instituta u Zagrebu. U Odboru za financije i državni proračun, Hrvatskog državnog sabora u dva mandata obnaša funkcije predsjednika, i dopredsjednika te daje značajan doprinos rješavanju bitnih političkih, ekonomskih, pravnih i socijalnih problema u Hrvatskoj posebice kroz djelovanje na ustroju sustava državnih financija i oblikovanju odgovarajuće proračunske politike. Autor je Zakona o Fondu za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države i Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje. Glavni urednik je i prevoditelj mnogih izdanja iz područja ekonomije i poduzetništva. Ima bogato iskustvo u nastavi na fakultetima i visokim školama u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim i stručnim konferencijama te je autor više od 40 znanstvenih radova i knjiga. Član je nekoliko međunarodnih asocijacija iz područja ekonomije i obrazovanja. Osnivač je i Dekan Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM) i suosnivač je Luxembourg School of Business (LSB).

Goran Oblaković

Zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Dr.sc. Goran Oblaković je zamjenik predsjednika nadzornog odbora društva Platinum Invest d.o.o., društva za upravljanje investicijskim fondovima, odlukom članova društva od 20.03.2018. godine. Doktorirao je na Odjelu za management, Sveučilište St. Gallen, Švicarska, obranivši disertaciju „Risk Management at the Strategic and Operational Levels of Swiss Banks: Current Status and the Lessons Learned from the Subprime Crisis“. Prije nego što je upisao doktorat na Sveučilištu St. Gallen radio je u SAD-u i Europi za Target Crop., FedEx, Sveučilište Indiana, Ujedinjene Narode, i nekoliko startup-a. Magistrirao je na Sveučilištu Indiana Southeast, SAD, iz područja strateških financija (MSSF) i poslovne administracije (MBA), gdje je također i diplomirao poslovnu administraciju. Prodekan je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM). Područja znanstvenog i stručnog interesa su mu upravljanje rizicima, management, bankarstvo i poduzetništvo.

Fran Njavro

Član nadzornog odbora

Zoran Barac

Član nadzornog odbora

Dr.sc. Zoran Barac je član nadzornog odbora društva Platinum Invest d.o.o., društva za upravljanje investicijskim fondovima. Doktorirao je management na Sveučilištu St. Gallen u Švicarskoj. Znanstveni magisterij iz područja međunarodne ekonomike stekao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Direktor je Zagrebačke škole ekonomije i managementa, ujedno i član Katedre za management. Član je Nadzornog odbora ZŠEM Poslovne akademije. Predsjednik je Hrvatskog Wushu saveza, sportske organizacije, koja se bavi promocijom i natjecanjima u disciplini Wushu, što je zajednički naziv za borilačke vještine i sportove, koji potječu iz Kine. Obnašao je upravljačke funkcije u korporativnom sektoru kao direktor financija EPH Grupe i član uprave za financije u Phoenix Farmacija d.d., članica Phoenix Pharmahandel AG. Također kao Predsjednik uprave vodio je poslovanje Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva. Obnašao je funkciju člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor mirovinskih fondova.

Denis Alajbeg

Član nadzornog odbora

Dr.sc. Denis Alajbeg je član nadzornog odbora društva Platinum Invest d.o.o., društva za upravljanje investicijskim fondovima, od 27.06.2014. godine. Doktorirao je 1999. na Ekonomskom sveučilištu u Beču na katedri za Financiranje i financijska tržišta. Diplomirao je 1995. na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, smjer financije. Od ožujka 2007. godine stalno zaposlen u Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa kao viši predavač na kolegijima Financijske institucije i tržišta te Upravljanje portfeljem i investiranje. Od 2004. do 2006. kao zamjenik državnog tajnika sudjelovao u izradi Nacionalnog razvojnog plana RH, a od 2002. do 2004. obnašao dužnost savjetnika premijera RH. Prethodno od 1998. do 2002. radio kao fond manager i financijski analitičar u društvu za upravljanje investicijskim fondovima Dalbank invest d.o.o. (današnji OTP invest).

Depozitar

Vidi stranicu