Corporate Bond fond - AKCIJA

04.06.2019.

Odlukom Uprave Platinum Investa ukida se naplata izlazne naknade za sve udjele fonda Platinum Corporate Bond klasa A i klasa B, koji su kupljeni u periodu od 01.06.2019. godine do 01.10.2019. godine, a koji neće biti prodani fondu u narednih 30 dana od dana kupnje.

Akcija_01.06.2019.-01.10.2019..pdf