Bitne promjene prospekta

10.01.2019.

Na temelju odredaba članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te članka 192. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je dana 01. ožujka 2018. godine donijela rješenje kojim se izdaje odobrenje Platinum Invest-u za bitne promjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity.

Rješenje HANFA 01.03.2018.